Rejestracja do Strefy Architekta

Minimum 8 znaków, w tym co najmniej 1 cyfra

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Interdrex Sp. z o.o. z siedzibą w Bieszkowicach, ul. Gdańska 50, 84-206 Bieszkowice, w celu obsługi wiadomości kierowanej przeze mnie do Interdrex Sp. z o.o. z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (www.interdoor.pl/kontakt) w tym podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia informacji, wyjaśnień, podjęcia określonych działań lub ustaleń, w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania

Informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Interdrex” Sp. z o.o. z siedzibą w Bieszkowicach, ul. Gdańska 50, 84-206 Bieszkowice, tel. 58 572 26 50 (dalej jako „Interdrex”), dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: adres e-mail: iod@interdoor.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu obsługi wiadomości kierowanej przez Panią/Pana do Interdrex z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (www.interdoor.pl/kontakt) w tym podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia informacji, wyjaśnień, podjęcia określonych działań lub ustaleń. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia obsługę wysłanej przez Panią/Pana wiadomości, w tym udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma wykonująca obsługę administracyjną strony www Administratora. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.