Contact us - INTER DOOR

Search for door

Typ

Clipboard0

Contact us

Gdańska 50 84-206 Bieszkowice near Gdynia

+48 58 572 26 50

kontakt@interdoor.pl

Investment and technical questions

inwestycje@interdoor.pl

Dla mediów

NIP: 586 000 82 51

REGON: 002847752

KRS: 0000115001 Sąd Rejonowy
Gdańsk Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 1 020 500 PLN

Bank account:

mBank S.A. o/Gdynia

81 1140 1153 0000 3192 9700 1001

Quesions about door prices should be sent directly to choosen stores.

Contact form

Wprowadzono niepoprawne dane

Brand store INTER DOOR Design

Al. Zwycięstwa 228 C 81-540 Gdynia

+48 (58) 624 87 92

about_history_sample