Interdoor

O firmie

Innowacje

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

Interdrex Sp. z o.o. realizuje projekty

 

 

"Wdrożenie systemu informatycznego B2B w Interdrex Sp. z o.o. automatyzującego procesy biznesowe w zakresie realizacji zleceń"

 

 

w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego, który wprowadzi automatyczną wymianę informacji biznesowych pomiędzy systemem informatycznym Interdrex Sp. z o.o. a systemami współpracujących z nim przedsiębiorstw w zakresie realizacji zleceń oraz wspomoże zarządzanie przedsiębiorstwem

Interdrex Sp. z o.o.

 

 oraz

 

"Wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania termoformowalnej folii PCV w wysokim połysku" 

 


w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

 


Numer umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-22-022/13-00
Wartość projektu: 14 043 700,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 476 040,00 PLN
Okres realizacji: 09.12.2013 - 30.06.2015


Więcej informacji o POIG na stronach:
www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.arp.gda.pl

 

 

 

PROJEKTY  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 ue